Vi investerar i
framtidens IT-bolag

Soft Cap är ett nystartat svenskt tillväxtorienterat investeringsbolag med bas i Växjö som förvärvar huvudsakligen onoterade mindre till medelstora lönsamma IT-produktbolag, både inom B2B och B2C, med huvudfokus på södra och mellersta Sverige.