Soft Cap tilläggsförvärvar GIS Online
- 2 november, 2021

Soft Cap tilläggsförvärvar GIS Online från Visma via sitt helägda dotterbolag InfoTrader 


InfoTrader i Ronneby AB ("InfoTrader") har tecknat ett inkråmsavtal med Visma Consulting AB om att förvärva rörelsen GIS Online. Tillträdesdag är den 1 december 2021. 


GIS Online är ett högkvalitativt, användarvänligt och molnbaserat verktyg med aktuell och relevant information för projekt inom geografisk information.


Med GIS Online får kunden tillgång till alla typer av kartor, flygbilder och terrängskuggning som är anpassningsbara och dynamiska. GIS Online ger även tillgång till fullständig information om alla Sveriges fastigheter och fastighetstyper för att underlätta planering av projekt.


GIS Online kommer att passa väl in i InfoTraders totala produkterbjudande. 


infotrader.se