Våra innehav

Softwerk är ett mjukvaruutvecklingsbolag med cirka 30 anställda och huvudkontor i Växjö.


Softwerk har en mycket god tillväxtresa bakom sig med företrädesvis större kunder både i Sverige och Europa. 


Det starka samarbetet med Linnéuniversitetet har också bidragit till Softwerks framgångar, dels genom att bolaget ligger i teknisk framkant inom forskning och dels genom att bolaget lyckats rekrytera talangerna i regionen.

Omsättning

EBIT-marginal

Antal anställda

25-30 Mkr

>20%

30-40

InfoTrader är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom digitala informationstjänster med fokus på informationsområdena fastighet, företag, karta, fordon och person. Affärsmodellen utgörs av abonnemang och ”pay as you go”.

InfoTrader har både mindre och större kunder inom branscher som energi, konsult, revision, juridik, fastighetsmäkleri, bank, finans och försäkring.


Infotrader har cirka fem anställda med kontor i Karlskrona.

Omsättning

EBIT-marginal

Antal anställda

40-45 Mkr

15-20%

5-10

Sameffekt är ett företag som är specialiserat på systematiskt arbetsmiljöarbete. Bolaget har en bred kundbas i Södra Sverige och är förknippade med ett kvalitativt arbete vad gäller systematiskt arbetsmiljöarbete och ledningssystem, organisatorisk och social arbetsmiljö, kompetensutveckling för anställda och chefer etc.


Bolaget har påbörjat en spännande resa med att hjälpa sina kunder att digitalisera sina processer och därigenom bli mer effektiva i det systematiska arbetsmiljöarbetet.


Sameffekt har cirka fem anställda med kontor i Växjö.

Omsättning

EBIT-marginal

Antal anställda

8-10 Mkr

15-20%

5-10