Våra innehav

Softwerk är ett mjukvaruutvecklingsbolag med cirka 30 anställda och huvudkontor i Växjö.


Softwerk har en mycket god tillväxtresa bakom sig med företrädesvis större kunder både i Sverige och Europa. 


Det starka samarbetet med Linnéuniversitetet har också bidragit till Softwerks framgångar, dels genom att bolaget ligger i teknisk framkant inom forskning och dels genom att bolaget lyckats rekrytera talangerna i regionen.

Omsättning

EBIT-marginal

Antal anställda

25-30 Mkr

15-20%

30-40

InfoTrader är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom digitala informationstjänster med fokus på informationsområdena fastighet, företag, karta, fordon och person. Affärsmodellen utgörs av abonnemang och”pay as you go”.

InfoTrader har både mindre och större kunder inom branscher som energi, konsult, revision, juridik, fastighetsmäkleri, bank, finans och försäkring.


Infotrader har cirka fem anställda med huvudkontor i Karlskrona.

Omsättning

EBIT-marginal

Antal anställda

40-45 Mkr

15-20%

5-10