Team

Markus Holm

Markus Moding

Göran Pallmar

Göran Pallmar

Huvudinvesterare (Investment Aktiebolaget Spiltan) och styrelsens ordförande 

Markus Moding

Grundare, VD och Investment Manager 

Markus Holm

Grundare, CFO och Investment Manager