Soft Cap förvärvar InfoTrader
- 8 oktober, 2021

Soft Cap förvärvar det digitala informationsföretaget InfoTrader


Soft Cap Holding Sweden AB ("Soft Cap") har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i InfoTrader i Ronneby AB ("InfoTrader"). Tillträdesdag är den 29 oktober 2021. En del av köpeskillingen betalas med aktier i Soft Cap.


InfoTrader är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom digitala informationstjänster med fokus på informationsområdena fastighet, företag, karta, fordon och person. Affärsmodellen utgörs av abonnemang och”pay as you go”.

InfoTrader har både mindre och större kunder inom branscher som energi, konsult, revision, juridik, fastighetsmäkleri, bank, finans och försäkring.


Infotrader har cirka fem anställda med kontor i Karlskrona. Omsättningen uppgår till cirka 40-45 Mkr med en EBIT-marginal >15%. 


infotrader.se