Soft Cap förvärvar den digitala arbetsmiljökonsulten Sameffekt
- 23 november, 2023

Soft Cap förvärvar den digitala arbetsmiljökonsulten Sameffekt


Soft Cap Holding Sweden AB ("Soft Cap") har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Sameffekt AB ("Sameffekt"). Tillträdesdag är den 30 november 2023. En del av köpeskillingen betalas med aktier i Soft Cap.


Sameffekt är ett företag som är specialiserat på systematiskt arbetsmiljöarbete. Bolaget har en bred kundbas i Södra Sverige och är förknippade med ett kvalitativt arbete vad gäller systematiskt arbetsmiljöarbete och ledningssystem, organisatorisk och social arbetsmiljö, kompetensutveckling för anställda och chefer etc. Bolaget har påbörjat en spännande resa med att hjälpa sina kunder att digitalisera sina processer och därigenom bli mer effektiva i det systematiska arbetsmiljöarbetet.


Sameffekt har cirka fem anställda med kontor i Växjö. Omsättningen uppgår till cirka 8-10 Mkr med en EBIT-marginal >15%. 


sameffekt.se