Soft Cap förvärvar Softwerk
- 11 oktober, 2021

Soft Cap förvärvar mjukvaruutvecklingsföretaget Softwerk


Soft Cap Holding Sweden AB ("Soft Cap") har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Softwerk AB ("Softwerk"). Tillträdesdag är den 29 oktober 2021. En del av köpeskillingen betalas med aktier i Soft Cap.


Softwerk har en mycket god tillväxtresa bakom sig med företrädesvis större kunder både i Sverige och Europa. 


Det starka samarbetet med Linnéuniversitetet har också bidragit till Softwerks framgångar, dels genom att företaget ligger i teknisk framkant inom forskning och dels genom att företaget lyckats rekrytera talangerna i regionen.


Softwerk kommer till viss del att supportera övriga företag inom Soft Cap-koncernen med mjukvaruutvecklingstjänster.


Softwerk har cirka 30 anställda med kontor i Växjö. Omsättningen uppgår till cirka 25-30 Mkr med en EBIT-marginal >20%. 


softwerk.se